Zetax Media

Logotyp

Att Peter hade kallats för “zebran” och att Fredik hade kallats för “taxen” i barndomen fick utgöra grundidén för en ny logotyp när Zetax Media AB startade upp.

Att grabbarna sedan gick vidare till Transistor Film, det är en annan historia…

transistorfilm.se

Roger Sjöström

070-623 27 92

Nicke Carsheim

070-577 32 15

Hovstigen 2
393 65 Kalmar

Slå en signal eller skicka ett meddelande. Vi hörs!